نرم افزار

Iran Victure Price List new 01

لیست قیمت به تاریخ 1401/05/015

لیست قیمت محصولات لطفا با نمایندگان تماس حاصل فرمایید.

مدل محصولات Victure و اطلاعات برنامه(اپلیکیشن) سازگار با آن

دانلود لیست قیمت تاریخ 1401/05/15

 

 

 

Q1. Product models applicable to Victure Home APP:

A1: PC420VA、PC420VB、PC420VC、PC440、PC730V、PC770、PC530N、PC540N、PC530W、SC210N、EC810;

Q2. Product models applicable to IPC360 APP:

A2: PC420A、PC420B、PC420C、PC730、PC750;

Q3. Product models applicable to IPC360 Home APP:

A3: PC650、PC650W;

Q4. Product models applicable to BH10 DV APP:

A4: AC420

Q5. Product models applicable to iSmart DV APP:

A5: AC600、AC920、AC940;

Q6. Product models applicable to LIVE DV APP:

A6: AC700

Q7. Product models applicable to YUTUPRO APP:

A7: AC800、AC820;

Q8. Product models applicable to Tuya Smart APP:

A8: PC660、PC660TB;

Q9. Product models applicable to EseeCloud APP:

A9: NK200

Q10. Product models applicable to XMEye pro APP:

A10: NK300H、NK300;

Q11. Product models applicable to Digit Cam APP:

A11: SC210、SC220;

Q12. Product models applicable to Camb APP:

A12: FC920;

Q13. Product models applicable to WowCam APP:

A13: FC940;

Q14. Product models applicable to Cloudboom APP:

A14: EC730

Q15. Product models applicable to Instant color APP:

A15: PT640

Q16. Product models applicable to Hunting Camera Pro APP:

A16: HC500

Q17. Product models applicable to Wildlife Cam Pro APP:

A17: HC520