گارانتی

شرایط استفاده

ما زیاد سخت نمی گیریم اگر درست استفاده کنید.

با پذیرش شرایط ما دوربین های خود را مادام العمر اسفاده کنید.

به راحتی آب خوردن

شرایط ابطال گارانتی

کشتی گرفتن با دوربین

دوربین خوردگی

کارت گارانتی

کارت گارانتی ما بسیار شکیل و زیبا می باشد از آن به خوبی مراقبت کنید

نگی که نگفتم
  • تا نخوره
  • خیس نشه
  • گوشه اش سالم بماند
  • دچار کودک خوردگی نشده باشد

قوانین حریم خصوصی

بخوانید و لذت ببرید